ศาลแพ่ง ขยายวางเงินประกันซื้อดาราเทวี 3 เดือน

284 views 10:58 am 0 Comments March 30, 2022

“ศาลแพ่ง” พิจารณา “อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์” ขยายระยะเวลาการวางเงินชำระค่าซื้อซื้อดาราเทวีออกไปอีก 3 เดือน นับแต่วันที่ 29 มีนาคม นี้

ตามที่บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท. ) ว่า หลังได้เผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด และบริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยบริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เจ้าพนักงานบังคับคดีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาวางเงินซื้อทรัพย์และบริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด ได้ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งศาลแพ่งกำหนดนัดไต่สวนคำร้องในวันนี้(22 มีนาคม 2565) นั้น

ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 ศาลแพ่งได้ไต่สวนพยานของผู้ร้องแล้วและกำหนดนัดฟังคำ สั่งในวันนี้ (วันที่29 มีนาคม2565) โดยศาลแพ่งได้พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการที่เจ้าพนักงานบังคับคดี มีคำสั่งไม่อนุญาตให้บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์เทอมอล
พาวเวอร์ จำกัด ขยายระยะเวลาการวางเงินค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ ไปอีก 3 เดือน โดยพิจารณาถึงแหล่งเงินทุนและความน่าเชื่อถือของแหล่งเงินทุนเพียงอย่างเดียว จึงไม่เป็นธรรม จึงอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการวางเงินชำระค่าซื้อทรัพย์ส่วนที่เหลือ ออกไปอีก 3 เดือน นับแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 แจ้งคำ สั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ ทราบ

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business