ปลัดคลังเผยมาตรการบรรเทาภาระพลังงาน ชง ครม.สัปดาห์หน้า

311 views 4:25 am 0 Comments March 19, 2022

ปลัดคลังเผยสัปดาห์หน้า ก.พลังงาน ชง ครม.อนุมัติมาตรการบรรเทาภาระด้านพลังงาน “มอเตอร์ไซค์รับจ้าง-ร้านค้าในคนละครึ่ง” ชี้ใช้เม็ดเงินจากงบกลางดูแล หลัง พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาทไม่เข้าเงื่อนไข

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังมีการติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันมีความผันผวนเป็นอย่างมาก โดยกระทรวงการคลังก็จะพยายามดูแลในสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชน

โดยคาดว่ากระทรวงพลังงานจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการบรรเทาภาระในด้านพลังงานออกมาดูแลประชาชนในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในสัปดาห์หน้า (วันที่ 22 มี.ค.นี้) เช่น กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และกลุ่มร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง เป็นต้น

ส่วนมาตรการจะเป็นรูปแบบเฉพาะกลุ่มหรือเป็นการทั่วไปนั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ แต่ยืนยันว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะนำมาใช้จ่ายได้ ทั้งในส่วนของเงินกู้ จาก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท ที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่ และเงินจากงบประมาณกลางที่ยังสามารถนำมาใช้ได้ โดยบางโครงการอาจไม่จำเป็นต้องใช้เม็ดเงินอุดหนุนทั้งหมด แต่เป็นมาตรการที่ออกไปแล้วสร้างความประหยัดให้กับภาคประชาชน

“มาตรการที่จะออกมาจะดูเป็นกลุ่มๆ ซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็กำลังวางกลุ่มเป้าหมายอยู่ และในส่วนของกระทรวงการคลังก็ได้มีการให้ฐานข้อมูลไป เพราะหากออกมาตรการช่วยแบบทั่วไป ก็จะทำให้คนที่ไม่เดือดร้อนก็ได้รับมาตรการไปด้วย ก็ต้องมากำหนดกลุ่ม เช่น กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เป็นต้น ในส่วนของงบคงใช้เงินจาก พ.ร.ก.ไม่ได้ เพราะไม่ได้เกี่ยวกับโควิด แต่ยังมีงบกลางที่นำมาใช้ได้”

ทั้งนี้ ในส่วนของการช่วยเหลือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ที่ได้รับผลกระทบจากราคาก๊าซหุงต้มปรับขึ้น แม้ขณะนี้จะมีร้านค้าที่มีความหลากหลายเข้าร่วมอยู่ในโครงการ แต่ทางกระทรวงการคลังก็มีข้อมูลกลุ่มหรือประเภทร้านค้าจากช่วงที่ทำโครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่มีผู้เข้าร่วมโครงการถึง 50 ล้านคน ซึ่งมีการระบุชัดเจนในสายอาชีพ ก็จะมีการนำข้อมูลตรงส่วนนั้นมาใช้ในการคัดกรองร้านค้าที่จะได้รับการช่วยเหลือด้วย

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance/