รมว.คลังร่วมการประชุม Regional Action Group for ASEAN

289 views 2:30 pm 0 Comments March 19, 2022

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุม Regional Action Group for ASEAN ในหัวข้อ “การเตรียมตัวของอาเซียนในยุคหลังโควิด-19 โดยมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน (Preparing for ASEAN’s Post COVID Era : Public-Private Collaborations on ASEAN Digital Economy)” จัดโดย World Economic Forum ผ่านระบบ Video Conference เพื่อผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศในปี 2565 ได้แก่ ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปก ราชอาณาจักรกัมพูชาในฐานะเจ้าภาพการประชุมอาเซียน และสาธารณรัฐอินโดนีเซียในฐานะเจ้าภาพการประชุม G20 โดยมีนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมป๋วยอึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

ปลัดคลังให้สัมภาษณ์ผลการประชุม APEC Finance and Central Bank Deputies’ Meeting

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในประเด็นผลการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปก (APEC Finance and Central Bank Deputies’ Meeting : FCBDM) โดยกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน พร้อมด้วยนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และมีผู้แทนสมาชิกเอเปกในระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้แทนระดับสูงจากสมาชิกเอเปก ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) เป็นต้น และผู้แทนภาคเอกชนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (APEC Business Advisory Council : ABAC) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket