โอสถสภา ร่วมทุน ยันฮีวิตามิน ตั้งบริษัทใหม่ลุยเครื่องดื่มกัญชง-กัญชา

300 views 4:58 am 0 Comments January 12, 2022

โอสถสภา ร่วมทุน ยันฮีวิตามิน วอเตอร์ จัดตั้งบริษัทใหม่ “โอสถสภา ยันฮีเบฟเวอเรจ” ลุยธุรกิจเครื่องดื่มกัญชง-กัญชา ถือหุ้น 55-45% เดินแผนกลยุทธ์มุ่งพัฒนาสินค้าส่วนประกอบของสมุนไพรสู่ตลาดใหม่ เพิ่มโอกาสต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ

วันที่ 7 มกราคม 2565 นางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ของโอสถสภา กับบริษัท ยันฮีวิตามิน วอเตอร์ จำกัด (ยันฮี) เพื่อจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ในประเทศไทย ชื่อบริษัท โอสถสภา ยันฮีเบฟเวอเรจ จำกัด

เพื่อค้นคว้า พัฒนา ทำการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ซึ่งประกอบด้วย ใช้ หรือมีส่วนผสมที่ทำจากกัญชา (cannabis) หรือกัญชง (hemp) หรือสารสกัดจากกัญชา/กัญชง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการได้รับใบอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยโอสถสภาถือหุ้นในสัดส่วน 55% ผ่านบริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (บริษัทย่อยที่โอสถสภาถือหุ้นทั้งหมด) และยันฮีถือหุ้นในสัดส่วน 45% โดยคณะกรรมการ บริษัทดังกล่าวมีจำนวน 5 ท่าน โดยโอสถสภามีสิทธิแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน และยันฮีมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน โดยทุนจดทะเบียนบริษัทนี้ไม่เกิน 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

โดยการลงทุนนี้ใช้เงินหมุนเวียนของโอสถสภา ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโอสถสภาในภาพรวมที่มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเพื่อขยายการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไปยังตลาดใหม่ เพิ่มโอกาสต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ